Kampanje for parasport

Parasport i fokus

Videoer som viser at idrett er for alle

Kort fortalt

Nordstrand Idrettsforening satser tungt på parasport

Vi gjorde en kampanje for mer synlighet og oppmerksomhet

Jeg lagde 8 videoer som viste frem det ulike tilbudene

Inkluderte filming, redigering og markedsføringsstrategi

Oppsummert

Det viktigste for Nordstrand Idrettsforening var å kunne vise at idrett kan være for alle, uavhengig av funksjonshindringer. Vi ble enige om at video er godt egnet for å vise dette, og lagde 8 filmer som Nordstrand kunne bruke i markedsføringen sin.

Ved å vise deltagerne som var med, og intervjue deltagere, foreldre og trenere, fikk vi frem hvor sterk påvirkning paraidretten kan ha – og at idrett er for alle. Et mål for Nordstrand er at deltagere og deres foreldre skal bruke dem som en arena for mestring.

Se videoene på Nordstrand Parasport sin nettside.