Tjenester

Tekst, nettside og innhold

Jeg lager tekst og innhold som treffer.

Hvis du trenger hjelp til nettsider, tekst eller annet digitalt innhold, kan det hende jeg er rett mann.

Helt fra ungdomstiden har jeg sittet og nerdet på kveldene. Jeg har lagd flere store nettsider med til sammen flere millioner lesere – og man lærer ekstremt av å få kontinuerlig tilbakemelding, målinger og analyser av hva som fungerer.

Min ekspertise er tekst og innhold i digitale kanaler, med spesielt fokus på strategi, innholdsdesign og digital branding.

Godt innhold starter alltid med en innsikt i brukerens behov. Hva som trengs der ute i verden. Vi lytter først, og så snakker vi. Det er mitt mantra.

KURs og workshops

Ta kontakt hvis du trenger en kursholder eller en som leder en workshop

Jeg har hold ulike kurs i over 10 år, for et bredt spekter av mennesker. Jeg har holdt mange titalls kurs om strategier for jobbsøking, og har holdt flere kurs om digital kommunikasjon og branding.